Archive for April 2015

Thực phẩm tự nhiên Expo

By: kvodang | | | Category: Sống Khỏe, Thực Phẩm va Sức Khỏe

Tháng trước, nhóm VeganRUs đã đi đến nghiên cứu chương trình Thực phẩm tự nhiên Expo tại Trung tâm Hội nghị Anaheim. Là một thành viên mới của đội VeganRUs, tôi đã không chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện này. Khi tôi bước vào, đã có hàng trăm nhà... more

Read more