Location_ Địa điểm

Comments Off on Location_ Địa điểm | May 15, 2017

PO BOX 1743 ARCADIA. CA 91077 – 1743
TELL: (909) 24VEGAN – (909) 248 3426
WEB: WWW.24VEGAN.COM

Location_ Địa điểm ( BÁN NƯỚC MẮM NHỈ CHAY THƯỢNG HẠNG)

  1. Chợ Hòa Bình: 13922 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843. Tell: (714) 534-8899
  2. Nước Mía Viễn Đông: 13894 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843. Tell: (714) 590-9035
  3. Chợ Arcadia: 645 W Duarte Rd, Arcadia, CA 91007. Tell: (626) 447-6282
  4. Chợ Farm: 10932 Westminster Avenue Garove , CA 92843, Tell: (714) 200-4768
  5. Vina Home Realty: 14541 Brookhurst St, A4B Westminster, CA 92683, Tell: (714) 653 -0605
  6. Nhà Hàng Chay Bodhi Veggie Cuisine: 3643 Rosemead Blvd., Rosemead, CA 91770. Tell: (626) 569 9888 – (626) 569 1868
  7. Best Vegetarian World: 5110  Westminster Ave., #I Santa Ana, CA 92703. Tell: (714) 638-3568
  8. Nhà Hàng Chay Âu Lạc: 16563 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708. Tell: (714) 418-0658

 

Location_ Địa điểm ( BÁN TƯƠNG ỚT HUẾ, SATE HUẾ)

  1. Nước Mía Viễn Đông: 13894 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843. Tell: (714) 590-9035
  2. Vina Home Realty: 14541 Brookhurst St, A4B Westminster, CA 92683, Tell: (714) 653 -0605