Sale!

Cooking Video: Volume 20

$20.00 $10.00

1. Bún Xào Đại Hàn (Vegetarian Korean stir-fried vermicelli)

2. Gà Kung Pau (Kung pao Chicken)

3. Cháo Thập Cẩm (Combination porridge)

SKU: VID0120 Category:

Description

1. Bún Xào Đại Hàn (Vegetarian Korean stir-fried vermicelli)

2. Gà Kung Pau (Kung pao Chicken)

3. Cháo Thập Cẩm (Combination porridge)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cooking Video: Volume 20”